CNML格式】 【 】 【打 印】 
孫保平:論儒家的治國之道-智仁勇
http://www.CRNTT.com   2018-06-02 18:31:10


  中評社北京12月23日電(作者 孫保平)一、儒家治國之智 

  我國古代治國理政之精髓即儒家的中和之道,儒家經典《中庸》中有:“中者天下之大本也,和者,天下之達道也。”將中與和歸為天地間的大本達道,亦即世界萬事萬物之根本規律。何謂中?中者,不偏不倚無過無不及也,即指事物所處之最佳狀態。何謂和?和者,指事物雖有不同而所處之最佳和諧狀態,漢代董仲舒說:“《詩》雲:不剛不柔,布政優優,此非中和之謂歟? 能以中和理天下者, 其德大盛.” 明代思想家諶若水也說:“中,帝王相傳治天下之德,如是而已.”以中和治天下是歷代帝王謹遵恭奉的大智慧和總綱領《漢書·藝文志》中說“禮節民心,樂和民聲,政以行之,刑以防之,禮樂政刑四達而不悖,則王道備矣.”還有在孝經中提出的“夫孝,德之本也,教之所由生也.”首次指出“孝”為根本,若無“孝”則必無德,亦無從施教.“自天子至於庶民,人之行莫大於孝.”從而確定了歷代帝王以孝治天下的有效治國理念。另外,董仲舒提出的“以刑輔德,德主刑輔。”闡明了“法”只是“德”的輔助工具的重要理論依據. 以上提到的“中、和、樂、政、刑、孝、德”等都是儒家齊家治國平天下的大智慧和無可替代的法寶。

  二、儒家治國之仁 

  戰國後期,當韓非子與李斯在荀子那裡學到了“法家”之精髓後,就急忙下山建立功名去了,卻不願再學治國最為有效的“儒術”,當時荀子就對其他學生說:“列國中任何一國只要用韓非和李斯的一人,即可霸天下,然而,因為韓非和李斯都不懂能長治久安的“儒家仁術,必然很快就會亡國.”歷史的發展如荀子預料的完全一樣,秦用李斯而霸天下,但用法家的嚴刑苛法來治理國家,搞得衰鴻遍地,民不聊生,大澤鄉陳勝、吳 廣等九百饑民揭杆而起,振臂一呼,遍地回應,結果貌似強大的大秦帝國傾刻間土崩瓦解,秦十五年而亡國. 漢朝吸取亡秦之教訓,先用休養生息的道家為治國國策,漢武帝時由董仲舒提出“獨尊儒術”,經長達六個月的儒、道廷辯,到後來道家幾無言以辯,於是,武帝決定用“儒術”為治國良策,之後歷朝歷代凡是用儒尊儒,國運就發展良好,悖儒棄仁,國運必衰,具體事例很多,由於發言時間有限,就不一一介紹了。
 
  三、儒家治國之勇 

  論者不多,更有許多不學無術者常將儒家說成是膽小怕事的懦家,殊不知儒家看重的“忠君愛國”才是天地間第一大勇,本文僅舉兩側即可說明:

  1. 南宗狀元文天祥,授兵部尚書,戰敗被俘,歷盡磨難數年而忠貞彌堅,菜市口慷慨就義.體現了“不成功便成仁”的“三軍可奪其帥也,匹夫不可奪志”的大無畏儒家精神.崖山之戰失敗後,承相陸秀夫背著小皇帝蹈海殉國,數十萬臣民相隨跳海,此忠勇壯烈之舉,可謂驚天地泣鬼神. 

  2. 明末有劉宗周,號蕺山先生,明朝最後一位大儒,修身慎獨,人皆敬重,國破後在杭州絕食十五日而亡,相隨者還有他的學生祁彪佳、王毓蓍、祝淵等,其學生中也不乏抗清勇士,如明末清初三大儒之一的黃宗羲及惲日初等,堅持抗清鬥爭達數年之久,亦為明末清初三大儒之一的顧炎武之事蹟與黃宗羲相似,至於抗爭中誓死不當亡國奴之愛國將領更是不計其數,不一一例舉. 

  綜上所述,足以證明儒家之智、仁、勇是天地間第一的大智大仁大勇,是其他各教各派無法相提並論的。

掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞: